Opleidingen Minimaliseren

De basisopleiding taxi is een verplicht onderdeel voordat u taxichauffeur kunt worden, daarnaast zijn de volgende documenten vereist: 


- Een geneeskundige verklaring
- Een verklaring omtrent gedrag
- Een gewaarmerkt kopie van uw rijbewijs

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan en u bent geslaagd voor het praktijk en theorie examen, dan kunt u zich beroeps taxichauffeur noemen. 


Inhoud van de opleiding
De Basisopleiding Taxichauffeur kent zowel een theorie- als een praktijkgedeelte. In de lessen komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

• Verkeerswetgeving
• Wet-en regelgeving met betrekking tot het taxivervoer
• Administratie en documenten
• Ritvoorbereiding en ritprijs
• Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
• Optreden bij verkeersongevallen
• Communicatie
• Klantgerichtheid en beroepshouding
• Conflictsituaties en eigen gedrag
• Handelen bij agressie
• Afhandelen van klachten
• Topografische kennis van Nederland
• Professioneel rijgedrag
• Oplossen van storingen
• Omgaan met boord- en communicatieapparatuur
• Route en rijtijd
• Klantensoorten en gedrag
• Afhandeling van ongevallen

 

Naast de basisopleiding kunnen er door de opdrachtgevers aanvullende opleidingen gevraagd worden,

• Sociale Vaardigheden 
• Levensreddend Handelen
• Doelgroepenvervoer

dit zijn de meest voorkomende aanvullende opleidingen.

D1 VERKEERSVEILIGHEID Minimaliseren

• Inzicht in het krachtenspel van een rijdende auto (met alle actieve en passieve elektronische voorzieningen)
• Voertuigbeheersing op droog, nat en glad wegdek
• Ongevalsvermijdende handelingen
• Verkeersinzicht (de ‘Taal van de Weg’)
• Waarnemen en kijktechnieken
• Bochtentechniek
• Inhaaltechnieken
• Rijden bij duisternis

D2 TOPOGRAFISCHE KENNIS Minimaliseren

• Kennis van het Nederlandse wegennet
• Kaartlezen, selecteren van rijroute (van en naar business meeting points)
• Omgaan met routenavigatie-apparatuur
• Internationale topografische kennis

D3 BEROEPSHOUDING Minimaliseren

• Communicatieve vaardigheden
• Omgangsvormen en etiquette
• (Re)presentatie
• Discretie en geheimhouding

Naast de basisopleiding kunnen er door de opdrachtgevers aanvullende opleidingen gevraagd worden,

• Communicatieve vaardigheden
• Omgangsvormen en etiquette
• (Re)presentatie
• Discretie en geheimhouding 

dit zijn de meest voorkomende aanvullende opleidingen.

Contact Minimaliseren

Taxi Bochove b.v.
Zuiderbreedte 29
3845 MC Harderwijk
T (0341) 41 24 24
F (0341) 43 11 68
E info@taxibochove.nl